Números i lletres

Número 2 – N – 2

0.80

Números i lletres

Lletra “i” – L-i

0.80