Números i lletres

Número 1 – N-1

0.80

Números i lletres

Número “0” – N-0

0.80

Números i lletres

Lletra “O” – L-O

0.80

Números i lletres

Lletra “L” – L-L

0.80

Números i lletres

Lletra “i” – L-i

0.80